LESDATA
GEVORDERDEN FOTOGRAFIECURSUS 
Hilversum

De gevorderden fotografiecursus start op ..., met de ... De gevorderdencursus bestaat uit 8 lessen, zie hieronder het lessenschema. Er is eenmaal per week les.